Pythagoras Helpdesk
Napište nám
E-mail: *
 
Dotaz:

Pythagoras Helpdesk

Optimalizujte činnost technické podpory nebo servisního týmu s aplikací Pythagoras Helpdesk. Aplikace umožňuje zadávání požadavků, jejich zpracování a řízení procesu přes webový formulář.

Využití aplikace

» Technická podpora zákazníků

» Technická podpora zaměstnanců

» Poskytování informací o produktech a službách

 Základní popis

» Zadávání požadavků pomocí webového formuláře

» Zobrazení historie požadavku zákazníkovi prostřednictvím webového  rozhraní

» Informování zákazníka o změnách požadavku e-mailem

» Kompletní historie každého požadavku včetně příloh

» Možnost samostatné správy různých typů požadavků podle projektů nebo zákazníků

» Podrobné reporty

Aplikace slouží k zadávání požadavků a ke sledování průběhu jejich řešení. Systém mohou používat uživatelé, kteří mají přidělené projekty, ke kterým mohou vztahovat požadavky.

Založení požadavku

Při zakládání požadavku uživatel vybere projekt, jehož se požadavek týká. Požadavek lze doplnit libovolnými přílohami. U projektů a požadavků lze nastavit, komu se budou na e-mail posílat notifikace o vzniku a změnách požadavků.

Stavy požadavků

» Nový - nově vzniklý požadavek má stav „Nový“. Nový požadavek je adresován správci projektu. Správce projektu může začít požadavek řešit nebo ho může předat kompetentní osobě. Při předání požadavku se změní jeho stav na „Řešený“.

» Řešený - stav signalizující, že se na řešení požadavku pracuje.

» Vrácený - stav, kdy není možné požadavek vyřešit (chybí informace, vůbec ho nelze vyřešit, je špatně formulovaný, nesmyslný atd.) a řešitel ho vrátí zadavateli.

» Hotový - požadavek je vyřešen řešitelem, který jej označil jako hotový. Na zadavateli nyní je, aby řešení zkontroloval.

» Ukončený - zadavatel požadavku zkontroluje řešení a označí požadavek jako „Ukončený“. Cyklus požadavku se tím ukončí a požadavek se archivuje.

Přehled požadavků a reporty

Aplikace umožňuje zobrazování všech požadavků, jejich filtrování podle projektu, řešitele nebo stavu. Máte vždy přehled o fungování servisního týmu, množství servisních úkonů, vytíženosti pracovníků podpory a také o stavu projektů  včetně jejich spolehlivosti. Součástí aplikace je i export požadavků ve formátu Microsoft Excel. Můžete tedy s daty dále efektivně pracovat.

Propojení s aplikací Pythagoras Projector

Pythagoras Helpdesk může být propojen s aplikací Pythagoras Projector, což umožňuje evidenci času stráveného zaměstnanci na servisních požadavcích a přehledné vyúčtování klientovi.