Agenda 365

Pythagoras Agenda 365  je komplexní řešení pro vaši společnost a umožní vám snadnou a přehlednou správu zákazníků nebo dodavatelů případně jiných kontaktů.

Projektové řízení

Pythagoras Projector je vhodným nástrojem pro řízení podnikových projektů, zakázek či obchodních případů. Slouží pro plánování harmonogramu prací, evidenci úkolů, docházku zaměstnanců.

MS Office 365

Pomůžeme vám začít používat Microsoft Office 365. Poradíme vám s volbou vhodného plánu a připravíme přechod vaší společnosti na tento nový a moderní systém.

Hromadný mailing

Oslovte vaše zákazníky nebo partnery graficky propracovanými e-maily a podpořte tím informovanost o aktivitách vaší společnosti. My vám k tomu nabízíme řešení.

Novinky

  • Demo Videa Office 2013

    Pro společnost Microsoft jsme realizovali vytvoření 30 demonstračních videí, která představují a vysvětlují nové funkce Office 2013.

  • Pythagoras Agenda 365 pro MILCOM servis, a.s.

    Pro společnost MILCOM servis, a.s. jsme implementovali náš systém Agenda 365.

    Společnost MILCOM zaměřuje svoji činnost především na odbornou a poradenskou činnost v potravinářského a mlékárenského průmyslu. Svoji činnost rozšiřuje i do dalších průmyslových oblastí. (sklářský, strojírenský, atd.).

    Náš systém společnost používá hlavně pro potřeby projektového řízení a evidence servisních zásahů.

RSS